Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη ΧΩΜΑΤΕΡΗ Άνω Λιοσίων – Φυλής

Η βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων είναι από τις πιο κερδοφόρες παγκόσμια. Δεν είναι τυχαίο ότι με τα απορρίμματα ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν το ιδιωτικό κεφάλαιο και τα πολιτικά του όργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Κράτη. 

2003: Το ελληνικό κράτος αποφασίζει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Επί υπουργίας Βάσως Παπανδρέου ξεκίνησε τον σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κύριο χαρακτηριστικό η συγκεντροποίηση της διαχείρισης και η μετέπειτα ιδιωτικοποίησή της καθώς και η εισαγωγή τεχνολογιών επικερδών μεν, επιβλαβών δε για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

2014: Η χωματερή των Άνω Λιοσίων – Φυλής είναι η μοναδική τεραστίων διαστάσεων που συνεχίζει να λειτουργεί και να υποδέχεται απορρίμματα από διάφορα σημεία της Ελλάδας και ίσως και του εξωτερικού. Με επιταχυνόμενα βήματα το κράτος μέσω της περιφέρειας και με την στήριξη του ΕΣΔΝΑ και του Δήμου Φυλής (οι κατά καιρούς λεονταρισμοί διαφόρων όπως Πανάγος, Παπαδήμας, Μπουραΐμης, Παππούς, Σάββας, κλπ., ακυρώνονται όταν για παράδειγμα συνυπογράφουν την παράταση των συμβάσεων αντισταθμιστικών οφελών ή είναι απόντες από κρίσιμες συνεδριάσεις), προχωράει τους διαγωνισμούς δημιουργίας εργοστασίων καύσης στην περιοχή. Η χωματερή όχι μόνο δεν κλείνει αλλά αναβαθμίζεται σε «πρότυπο» κέντρο διαχείρισης. 

Είναι προφανές ότι οι εξελίξεις που δρομολογούνται στην περιοχή μας σχετικά με τα σκουπίδια είναι αποτέλεσμα πολιτικών που απορρέουν από την «υπερεθνική» Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγαστή συνεργασία με το «εθνικό» Ελληνικό Κράτος και την τοπική εξουσία. Δεν είναι κρυφό ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει το «τέλος ταφής», ώστε να γίνουν «ανταγωνιστικές» οι τεχνολογίες των σκουπιδιών (κυρίως η καύση) της μαφίας των σκουπιδιών και να ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες αυτές, πράγμα που θα προκαλέσει διπλασιασμό των δημοτικών τελών τουλάχιστον. Αντίστοιχα οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για τις αστικές αναπλάσεις επιβάλλουν την ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες αυτές, να γίνουν δηλαδή πεδία τραπεζικής- επιχειρηματικής κερδοφορίας έτσι ώστε ο εργαζόμενος να πληρώνει για αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Μέσα και από την διαχείριση των σκουπιδιών έχουμε αναβάθμιση της ανασυγκρότησης του κράτους σε τοπικό – κεντρικό – υπερεθνικό επίπεδο και απόλυτη σύμφυσή των τριών επιπέδων. Αναβάθμιση της σχέσης του τοπικού κράτους με το κεφάλαιο και την ΕΕ. Οι δήμοι και πολύ περισσότερο οι περιφέρειες δεν έχουν σχέση με δημοκρατία και λαϊκή συμμετοχή, υπάρχουν τόσο ασφυκτικά πλαίσια που δεν επιτρέπουν ούτε ένα στοιχειώδες ανεξάρτητο φιλολαϊκό σχέδιο. Το θέμα της απειθαρχίας και ρήξης με τις οδηγίες και την πολιτική της ΕΕ, στα πλαίσια του συνολικού αγώνα για ρήξη και αποδέσμευση δεν είναι ιδεολογικό θέμα, ούτε εμμονή δική μας, αλλά όρος για την υπεράσπιση των λαϊκών αναγκών. 

Στη βάση ενός τέτοιου προγράμματος ρήξης και ανατροπής με τις πολιτικές της Ε.Ε. και του κράτους στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην Επιτροπή Αγώνα Φυλής και καλούμε τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του τόπου μας να απαιτήσουμε μαζικά και ενωμένοι: 

· Άμεσο κλείσιμο της χωματερής των Άνω Λιοσίων – Φυλής και των εγκαταστάσεων που λειτουργούν μέσα στο χώρο της, εδώ και τώρα, 

· Απομάκρυνση όλων των ρυπογόνων δραστηριοτήτων γύρω από τη χωματερή, 

· Κανένα εργοστάσιο καύσης οποιασδήποτε τεχνολογίας στην περιοχή μας, 

· Καμία δραστηριότητα διαχείρισης και επεξεργασίας σκουπιδιών στην περιοχή μας λόγω του χρόνιου κορεσμού της, 

· Αποκατάσταση της περιοχής και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

· Ανάδειξη και προστασία του κατακερματισμένου αρχαιολογικού χώρου του «Δέματος» στη περιοχή της χωματερής. 

· Ανατροπή του υφιστάμενου Π.Ε.Σ.Δ.Α. και εφαρμογή νέου με μοναδικό κριτήριο το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον. 

· Εδώ και τώρα πρόληψη-μείωση των απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, 

· Όχι στη μετακύλιση του κόστους κατασκευής των έργων στους εργαζό-μενους, καμία αύξηση των δημοτικών τελών, Ανθρώπινες και ενιαίες συνθήκες εργασίας εργαζομένων στην αποκομιδή και διαχείριση των σκουπιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου